• 02 2 622 675
  • ou-imrielezi-chair@schools.mk
  • 07:30 - 18:50

Na Kontaktoni02 622 675

Na Kontaktoniou-imrielezi-chair@schools.mk

Lokacioni ynëRr.Braqa Rexhepagiq, nr.29 Çai

Marrëveshja e nënshkruar me Agjencinë Nacionale

Marrëveshja e nënshkruar me Agjencinë Nacionale për projektin e ri njëvjeçar në kuadër të projekteve Erasmus+
The agreement signed with Nacional Agency for the new one-year project within Erasmus+ projects
Договорот потпишан со Националната Ангеција за новиот едногодишен проект во рамките на Еразмус+ проективе