• 02 2 622 675
  • ou-imrielezi-chair@schools.mk
  • 07:30 - 18:50

Na Kontaktoni02 622 675

Na Kontaktoniou-imrielezi-chair@schools.mk

Lokacioni ynëRr.Braqa Rexhepagiq, nr.29 Çai

Mësimdhënës të Shkollës Fillore Komunale “Imri Elezi”

Mësimdhënës të Shkollës Fillore Komunale “Imri Elezi” kanë kryer projektin njëvjeçar në lidhje me zbatimin e metodave bashkëkohore te nxënësit me nevoja të veçanta, brenda dhe jashtë institucioneve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *