• 02 2 622 675
  • ou-imrielezi-chair@schools.mk
  • 07:30 - 18:50

Na Kontaktoni02 622 675

Na Kontaktoniou-imrielezi-chair@schools.mk

Lokacioni ynëRr.Braqa Rexhepagiq, nr.29 Çai

Shoqata e Shkrimtarëve “ABC-Poetike”

Me shumë kënaqësi i hapëm dyert e shkollës për nismën e Shoqatës së Shkrimtarëve “ABC-Poetike” që ka për qëllim nxitjen e nxënësve për lexim, si një nga nevojat më të vjetra dhe më të rëndësishme në shoqëri.
Familja e shoqëria, arsimi e kombi, natyra e uji, jeta dhe suksesi, ishin disa nga temat që u qëndisën në vargjet e nxënësve tanë.
Со големо задоволство ги отворивме вратите на училиштето за иницијативата на Друштвото на писатели „АБЦ-Поетике“ која има за цел да ги поттикне учениците да читаат, како една од најстарите и најважните потреби во општеството.
Семејството и општеството, образованието и нацијата, природата и водата, животот и успехот, беа дел од темите кои беа извезени во стиховите на нашите ученици.
With great pleasure we opened the doors of the school for the initiative of the Association of Writers “ABC-Poetike” which aims to encourage students to read, as one of the oldest and most important needs in society.
Family and society, education and the nation, nature and water, life and success, were some of the themes that were embroidered in the verses of our students.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *