• 02 2 622 675
  • ou-imrielezi-chair@schools.mk
  • 07:30 - 18:50

Na Kontaktoni02 622 675

Na Kontaktoniou-imrielezi-chair@schools.mk

Lokacioni ynëRr.Braqa Rexhepagiq, nr.29 Çai

“Youth participation matters”, realizuar nga Qendra Racio në Shkup dhe organizata CID në Kumanovë.

Nxënësit e shkollës sonë mbaruan serinë e ligjëratave në kuadër të projektit “Youth participation matters”, realizuar nga Qendra Racio në Shkup dhe organizata CID në Kumanovë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *