• 02 2 622 675
  • ou-imrielezi-chair@schools.mk
  • 07:30 - 18:50

Na Kontaktoni02 622 675

Na Kontaktoniou-imrielezi-chair@schools.mk

Lokacioni ynëRr.Braqa Rexhepagiq, nr.29 Çai

16 May

N J O F T I M

PËR REGJISTRIMIN  E NXËNËSVE  NË  KLASËN  E PARË  NË VITIN SHKOLLOR 2024/2025 N J O F T I M PËR REGJISTRIMIN  E NXËNËSVE  NË  KLASËN  E PARË  NË VITIN SHKOLLOR 2024/2025 Në klasën e parë, prindi është i obliguar ta  regjistrojë fëmijën i cili deri në fund të vitit kalendarik do të mbushë gjashtë vjet […]