• 02 2 622 675
  • ou-imrielezi-chair@schools.mk
  • 07:30 - 18:50

Na Kontaktoni02 622 675

Na Kontaktoniou-imrielezi-chair@schools.mk

Lokacioni ynëRr.Braqa Rexhepagiq, nr.29 Çai

By: admin1@

Gara republikane në SHAH

Pjesëmarrja nē gara republikane ,edhe pse debituese ishte me mjaft sukses
Pjesmarrés ishin nxënës nga shkollat fillore qê gravitojnê né komunën e Çairit ,dhe nxênës që tanimé janè nê shkolla tê mesme po nga kjo komunê.
Mbresê né kèt garim ,pèrpos atyre tê dëshmuarve ,vihet në pah ardhmêria e disa nxënësve qê janê nè klasën e ll,lll,lV
Републички натпревари во ШАХ
Учеството во републичкиот натпревар иако беше дебитантско, беше доста успешно
Учесници беа ученици од основните училишта од општина Чаир и ученици кои сега се во средните училишта од оваа општина.
Како резултат на овој натпревар , освен оние најистакнатите се истакнува иднината на некои ученици кои се во второ,трето и четврто одделение.
Republican competition in CHESS
The participation in the republican competition even though it was a debut, was quite successful
The participants were students from primary schools located in the municipality of Çair and students who are now in secondary schools from this municipality.
As a result of this exercise, apart from those of the most prominent , the future of some students who are in the second, third and fourth grades is highlighted.