• 02 2 622 675
  • ou-imrielezi-chair@schools.mk
  • 07:30 - 18:50

Na Kontaktoni02 622 675

Na Kontaktoniou-imrielezi-chair@schools.mk

Lokacioni ynëRr.Braqa Rexhepagiq, nr.29 Çai

16 May

N J O F T I M

PËR REGJISTRIMIN  E NXËNËSVE  NË  KLASËN  E PARË  NË VITIN SHKOLLOR 2024/2025 N J O F T I M PËR REGJISTRIMIN  E NXËNËSVE  NË  KLASËN  E PARË  NË VITIN SHKOLLOR 2024/2025 Në klasën e parë, prindi është i obliguar ta  regjistrojë fëmijën i cili deri në fund të vitit kalendarik do të mbushë gjashtë vjet […]

14 March

Shfaqja teatrale “12 muajt e vitit”

Shfaqja teatrale “12 muajt e vitit” u realizua në gjuhën maqedonase në Teatrin për Fëmijë. Kjo shfaqje është ndjekur nga nxënësit e klasës së katërt, në kuadër të lëndës Gjuhë maqedonase për bashkësitë. Театарската представа “12 месеци на годината” се одвиваше на македонски јазик во Театарот за Деца. Оваа представа е следена од учениците од […]

24 July

Komuna e Çairit në bashkëpunim me CIVILin

Komuna e Çairit në bashkëpunim me CIVILin sot në Sheshin Wodroow Willson mbajtën manifestimin multimedial “Bashkë për ardhmëri më të mirë”, pjesë e projektit me të njëjtin emër dhe qëllimi i të cilit është promovimi i multikulturalizmit dhe vlerave evropiane në vend, me fokus të veçantë tek të rinjtë. Nxënës nga nëntë shkollat fillore të […]

24 July

Shoqata e Shkrimtarëve “ABC-Poetike”

Me shumë kënaqësi i hapëm dyert e shkollës për nismën e Shoqatës së Shkrimtarëve “ABC-Poetike” që ka për qëllim nxitjen e nxënësve për lexim, si një nga nevojat më të vjetra dhe më të rëndësishme në shoqëri. Familja e shoqëria, arsimi e kombi, natyra e uji, jeta dhe suksesi, ishin disa nga temat që u […]