Shkolla Fillore Komunale “Imri Elezi” – Çair – Google Classroom

Shkolla Fillore Komunale “Imri Elezi” – Çair, pas vendimit të Qeverisë së RMV-së që mësimi në kohën e epidemisë të zhvillohet në formën online (Mësimi në distancë), ka vendosur të përdorë platformën Google Classroom.

Tashmë shumica e nxënësve janë kyçur në këtë platformë, duke komunikuar me arsimtarët.

Gjithë prindërit e nxënësve që akoma nuk kanë arritur të kyçen në këtë platformë, mund të kërkojnë sqarime nga kujdestari i klasës ose në adresën elektronike shfkimrielezi@gmail.com

 

 

 

 

 

1 comment

  • / Reply

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a comment